Favorite 0
Eng

Ekspertyza Proektu Ne Provodylas Vidpovidno Do Ch. 3 St. 31 Zakonu Ukrainy «Pro Rehuliuvannia Mistobudivnoi Diialnosti» №3038-Vi Vid 17.02.2011Roku, V Redaktsii, Shcho Diiala Na Moment Reiestratsii Deklaratsii

Apartment buildings of the company

The role of the company in construction:
Expert

Apartment complex Sofia Residence

Sketch of apartment building Apartment complex Sofia Residence, building 10
from 25 200 uah/m2
Kyiv, Sofiyivska Borshchahivka
Apartment complex Sofia Residence, building 10
delivery - Q2 2021
In progress : 14 m. Left : 0 m.
Learn more
Sketch of apartment building Apartment complex Sofia Residence, building 6
from 25 200 uah/m2
Kyiv, Sofiyivska Borshchahivka
Apartment complex Sofia Residence, building 6
delivery - Q3 2021
In progress : 13 m. Left : 2 m.
Learn more
Sketch of apartment building Apartment complex Sofia Residence, building 7
from 30 700 uah/m2
Kyiv, Sofiyivska Borshchahivka
Apartment complex Sofia Residence, building 7
delivery - Q3 2020
In progress : 25 m. Left : 0 m.
Learn more
Sketch of apartment building Apartment complex Sofia Residence, building 8
from 30 700 uah/m2
Kyiv, Sofiyivska Borshchahivka
Apartment complex Sofia Residence, building 8
delivery - Q3 2020
In progress : 25 m. Left : 0 m.
Learn more
Sketch of apartment building Apartment complex Sofia Residence, building 2
from 31 700 uah/m2
Kyiv, Sofiyivska Borshchahivka
Apartment complex Sofia Residence, building 2
delivery - Q1 2020
In progress : 36 m. Left : 0 m.
Learn more
Sketch of apartment building Apartment complex Sofia Residence, building 9
from 25 200 uah/m2
Kyiv, Sofiyivska Borshchahivka
Apartment complex Sofia Residence, building 9
delivery - Q4 2021
In progress : 21 m. Left : 6 m.
Learn more
Sketch of apartment building Apartment complex Sofia Residence, building 12
from 25 200 uah/m2
Kyiv, Sofiyivska Borshchahivka
Apartment complex Sofia Residence, building 12
delivery - Q4 2021
In progress : 12 m. Left : 6 m.
Learn more
Sketch of apartment building Apartment complex Sofia Residence, building 4
from 31 700 uah/m2
Kyiv, Sofiyivska Borshchahivka
Apartment complex Sofia Residence, building 4
delivery - Q4 2019
In progress : 35 m. Left : 0 m.
Learn more

About the company

Company roles in construction
Expert